Czesne - rok 2012

 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informuję, że Zarząd Towarzystwa Przyjaciół I SLO, czyli organ prowadzący naszą szkołę podniósł czesne miesięczne do 980 złotych.

Podwyżka wchodzi w życie od 1 stycznia 2012 roku.

Przyczyny tej, pierwszej od trzech lat zmiany czesnego są następujące:

1. Wzrost kosztów eksploatacyjnych (energii elektrycznej, ogrzewania, wody itd.) w warunkach dość wysokiej inflacji
2. Podejmowanie przez szkoły Zespołu nowych inicjatyw edukacyjnych (np. na „bednarskiej” – CLILL, klasy językowe, platforma e-learningowa, dzienniczek elektroniczny)
3. Planowana przeprowadzka i koszty adaptacji nowego budynku
4. Inwestycje w innych szkołach zespołu (przede wszystkim rozbudowa Raszyńskiej, naszego najważniejszego sojusznika, skąd przychodzi ponad połowa naszych uczniów)
5. Za rok szkolny 2011/2012 na Bednarskiej zapłacimy Uniwersytetowi znacznie podwyższony czynsz, musimy też się liczyć z opłacaniem nieustalonego jeszcze czynszu w nowym budynku.

 

Przypomnę, że w skład Zarządu TP SLO wchodzą przede wszystkim rodzice uczniów i absolwentów naszych szkół, a także nauczyciele. Czesne jest tak kalkulowane, aby zapewnić bezpieczeństwo finansowe szkół wchodzących w skład zespołu. TP SLO, jako instytucja pożytku publicznego z zasady nie wypracowuje dużego zysku.

 

Wyrazy szacunku

 

Kontakt: zarząd@bednarska.edu.pl, 659 82 72

Bednarski Informator