Bednarska HispanoidEalna

Młodzież z kl.II naszego I SLO, ucząca się języka hiszpańskiego w czterech grupach, w okresie jesiennym zrealizowała 6 projektów filmowych opowiadających o Warszawie, zainspirowana przez nas, nauczycieli tego pięknego skądinąd języka. Efekty ich pracy przerosły nasze oczekiwania. Pozostajemy zadziwieni twórczym potencjałem drzemiącym w naszej bednarskiej młodzieży.


 

Wszystkie filmy zostały umieszczone na youtube.pl przez użytkownika hispanoidEalna BEDNARSKA. Oto lista tytułów poszczególnych filmików:

LAS HUELLAS DE LA CULTURA JUDÍA EN VARSOVIA (Ślady kultury żydowskiej w Warszawie)

PRAGA DE VARSOVIA (Warszawska Praga)

LA VARSOVIA COMUNISTA (Warszawa Komunistyczna)

VAL E LA PENA VERLO EN VARSOVIA (Warto to zobaczyć w Warszawie)

EL CATACLISMO DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (Kataklizm II Wojny Światowej)

LA VARSOVIA MULTI-CONFESIONAL (Warszawa Wielowyznaniowa)


 

Zastrzegamy, iż na filmach pojawiają się pewne, najczęściej drobne błędy. Naszą intencją nie jest bynajmniej doskonałość językowa, a nade wszystko swoboda twórczego wypowiadania się, dlatego też przymykamy na nie oko i ucho, co też i oglądający powinni (naszym skromnym zdaniem) uczynić. Miłego oglądania!


 

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu!

Nauczyciele:

Bartek Pielak

Ela Ratajczak

Ania Rochowiak

Bednarski Informator