WYJAZD EKO, list do rodziców, regulamin, zgoda

 

                               Warszawa, 9 czerwca 2013 r.

Szanowni Państwo! Drodzy uczniowie!

 

Przed nami ostatnie przygotowania do wiosennego wyjazdu rowerowego. Wszyscy wyjeżdżamy z Warszawy w poniedziałek 17 czerwca rano z rowerami, specjalnie zamówionym pociągiem z Dworca Zachodniego w Warszawie. Zbiórka o godzinie 8.20 na peronie (numer peronu podamy na dzienniczku, nie jest jeszcze znany). Do pociągu wsiada 135 osób z rowerami, więc punktualne przybycie i wykonywanie poleceń wychowawców, szczególnie co do sposobu załadunku, są naprawdę bardzo ważne!

 

Powrót do stacji Warszawa Zachodnia jest w niedzielę o godzinie 20.29 pociągiem Żubr z Białegostoku (tym razem mamy doczepiony wagon do rejsowego pociągu).

 

Uczniowie podróżują pociągiem pod opieką wychowawcy i zależnie od klasy wysiadają w Białymstoku  lub w Czarnej Białostockiej. Od razu, podzieleni na grupy, ruszają w swoje trasy i spotykają się wieczorem w wyznaczonej bazie.

 

Każda klasa pierwsza jest podzielona na 4 grupy, każda grupa ma opiekuna – pełnoletniego absolwenta szkoły i w takim 5-7 osobowym zespole przemieszcza się na rowerach, z bagażami, do kolejnej bazy noclegowej. Po drodze realizuje różnorodne zadania wynikające z wybranego wcześniej tematu. Grupy z danej klasy spotykają się ze swoim wychowawcą w miejscach kolejnych noclegów. Każdego dnia wieczorem z nauczycielem-współorganizatorem wyjazdu omawiają wyniki dnia bieżącego i planują szczegóły trasy dnia następnego.

 

Piątego dnia wycieczki wszyscy zjeżdżamy do bazy finałowej – harcerskiego ośrodka we wsi Borki. Tam uczniowie przygotowują się w grupach do swoich prezentacji, które następnego dnia wygłaszają przed zebraną licznie publicznością. Każdy uczeń dostaje końcową ocenę, na którą składa się jego zaangażowanie w codzienne realizowanie zadań i udział w prezentacji. Ocena ta dolicza się do rocznej oceny z biologii i jest konieczna do zaliczenia tego przedmiotu.

 

W czasie wyjazdu funkcjonuje też grupa piesza uczniów, którzy nie mogą jeździć na rowerach. Będą oni chodzić, jeździć komunikacją publiczną lub czasami szkolnym samochodem. Podobnie jak inne grupy, realizują swoje zadania i przygotowują prezentacje. Bagaże tej grupy są czasami przewożone autem, ważne więc by nie były zbyt duże (uczniowie dostali osobne listy wyposażenia dla pieszych).

 

Noclegi są w szkolnych gajówkach lub w umówionych gospodarstwach miłych ludzi, którzy zgodzili się nam pomóc. Czasem śpi się w domu, a czasem w wiejskiej świetlicy, stodole lub namiocie. W bazie zawsze czeka ciepły posiłek i możliwość umycia się (co najmniej miska z wodą w odosobnionym miejscu, a czasem nawet prysznic w łazience). Uczniowie angażują się w zajęcia gospodarskie.

 

Poniżej tabela przedstawiająca miejsca noclegowe klas w kolejnych dniach:

 

Dzień

Klasa Rafała

Klasa Bartka

Klasa Kai

Klasa Dominiki

Grupa Piesza

1

Budy

Dębowik

Lebiedzin

Oleszkowo

Machnacz

2

Słuczanka

Oleszkowo

Wierzchlesie

Dębowik

Wierzchlesie

3

Dębowik

Lebiedzin

Kundzicze

Słuczanka

Wierzchlesie

4

Machnacz

Wierzchlesie

Słuczanka

Kundzicze

Kundzicze

5, 6

Borki

Borki

Borki

Borki

Borki

 

Wszystkie sprawy dotyczące uczniów, ich zdrowia i szczególnych potrzeb rodzice załatwiają bezpośrednio z wychowawcą. Wychowawca jest zawsze w kontakcie z opiekunami konkretnych grup, którymi są przeszkoleni, pełnoletni absolwenci naszego liceum. To oni w czasie jazdy na rowerze pełnią bezpośrednią opiekę nad uczniami. Wychowawca spotyka się z całą swoją klasą w miejscach noclegowych.

 

Jeśli uczeń ma jakieś szczególne potrzeby lub z jakichś powodów harmonogram jego wycieczki został indywidualnie zmieniony i ustalony z wychowawcą, prosimy, aby zostało to opisane na kartce ze zgodą rodziców.

 

W czasie całej wycieczki będą do dyspozycji 3 samochody obsługujące zaopatrzenie, przemieszczanie organizatorów, służące pomocą w sytuacjach awaryjnych. Nie przewiduje się transportu bagażu grupom uczniów (oprócz grupy pieszej).

 

Koszt wyjazdu:przejazdy pociągiem, noclegi, opłata za wynajęcie bazy w Borkach, wyżywienie, utrzymanie samochodów – 380 złotych. Warto mieć dodatkowe kieszonkowe, np. około 70 złotych (pokusa mijanych po drodze sklepików).

 

Prosimy podpisać regulamin i zgodę rodziców i oddać wychowawcom do czwartku 13 czerwca.

 

Uwaga, należy brać tylko niezbędne rzeczy, wszystkie inne będą obciążeniem dla ucznia i jego grupy.

 

 

Kierownik imprezy: Dorota Fiett (nauczyciel biologii)

Z-ca kierownika: Jędrek Owsiński (nauczyciel biologii)

Bednarski Informator