Tales of a Resourceful European Eco System (TREES) - Comenius – Partnerskie Projekty Szkół (Projekt realizowany w latach 2013-2015)

 

Tales of a Resourceful European Eco System (TREES)

Comenius – Partnerskie Projekty Szkół

                  

 

I SLO BEDNARSKA w grupie szkół europejskich współpracujących w ramach projektu wielostronnego między szkołami.

 

Od dnia 1 września 2013 do 31 sierpnia 2015 I SLO BEDNARSKA  uczestniczy w projekcie wielostronnym w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół.

 

Tematem przewodnim projektu są drzewa i ich wpływ na kształtowanie życia w krajach uczestniczących w projekcie. Projekt zakłada analizę rożnych aspektów wykorzystania drzew w codziennym życiu skupiając sie nie tylko na płaszczyźnie ekonomiczno-społecznej, ale również użytkowej, literackiej i artystycznej.

 

       W pierwszym roku projektu, głównym celem jest podnoszenie świadomości o potrzebie znalezienia równowagi pomiędzy ochroną i zrównoważona eksploatacja lasów. Uczniowie uczą się o różnych gatunkach drzew oraz historycznych i obecnych sposobów wykorzystania lasów, jako aktywów gospodarczych (np. jako paliwo lub materiały budowlane). W rezultacie stają się świadomi zagrożeń dla lasów, jak również metod ich ochrony.

       W drugiej części sposoby, w jaki drzewa i lasy ukształtowały nasze podejście kulturowe i nasz styl życia są rozpatrywane. Uczniowie czytają, analizują i tworzą obrazy, opowiadania oraz wiersze związane z drzewami i lasami.

 

Projekt zakłada również szereg spotkań uczestników projektu w każdym z krajów w nim uczestniczących.

Naszymi partnerami są:

Gymnasium Bad Nenndorf – Europaschule    http://www.gymbane.de/             

 

Lycee Francais Saint Louis Stockholm            http://www.lfsl.net                        

 

College Wilbur Wright                                    http://clg-wright-72.ac-nantes.fr/  

 

Mariusz Kozłowski

Bartek Pielak

Bednarski Informator