Warszawski Gimnazjalny Konkurs Języka Angielskiego BEDNARSKA MATTERS

    

 

Warszawski Gimnazjalny Konkurs Języka Angielskiego

 

BEDNARSKA MATTERS

   

To tematyczny, dwuetapowy konkurs języka angielskiego, adresowany do młodzieży warszawskich szkół gimnazjalnych. Konkurs organizowany jest przez I Społeczne Liceum „Bednarska” pod patronatem dwumiesięcznika ENGLISH MATTERS oraz wydawnictwa PEARSON. Posiada rekomendację Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

 

 

W każdej edycji konkursu uczniowie pogłębiają swoją wiedzę leksykalną i merytoryczną z konkretnego, wyznaczonego tematu, związanego zarówno z zainteresowaniami współczesnego nastolatka, jak i realizującego zagadnienia wynikające z podstawy programowej dla szkoły gimnazjalnej.

 

W konkursie udział wziąć mogą tylko uczniowie I, II i III klasy szkoły gimnazjalnej.

 

W tym roku tematem przewodnim jest Muzyka.

I etap konkursu odbędzie się 12.I.2015 na platformie e-learningowej szkoły „Bednarska” i zawiera zadania gramatyczne, zadania leksykalne typowe dla tematyki muzyka (przykładowe słownictwo. concerto, harp) oraz tekst do przeczytania również związany z muzyką. Uczeń otrzyma swój login i w wyznaczonym dniu między godz. 9.00 a 20.00 wykona zadania na platformie e-learningowej. Każdy zestaw będzie inny, losowo wybrany przez system.

II etap konkursu odbędzie się 16.III.2015 w liceum „Bednarska” przy ul. Zawiszy 13 i zawiera zadania gramatyczne, test z wiedzy o muzyce angielskiej i amerykańskiej od lat 70 XX wieku do dzisiaj (przykładowe pytania Who is the lead singer of U2?, What was the title of Adele’s debut album?), tekst do przeczytania związany z muzyką oraz wypowiedź pisemną związaną z jednym z trzech wykonawców:

1. Bob Dylan i jego teksty z pieśni protestów, takich jak "Blowing in the Wind", The Freewhelin'", "The Desire", "The Hurricane" 2. John Lennonna bazie "Imagine", "Power to the People", "Woman is te N........of the World"  3. Tracey Chapman: "Fast Car", "Behind the Wall", Telling' Bout a Revolution", "Crossroads" oraz "Matters of the Heart".

 

Nagroda główna to bezpłatne miejsce w renomowanym I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym “Bednarska” oraz prenumerata dwumiesięcznika ENGLISH MATTERS zarówno dla laureata jak i jego nauczyciela. Zwolnienie z opłat dotyczy pierwszego roku nauki z możliwością przedłużenia na kolejny rok, o ile uczeń osiągnie średnią roczną wyników 4,5 lub więcej.Przewidujemy również inne nagrody rzeczowe.

Finaliści z danego roku, którzy w następnym roku wezmą ponownie udział w konkursie j. angielskiego BEDNARSKA MATTERS, otrzymają dodatkowe punkty stanowiące 5% maksymalnej puli punktów, które można uzyskać w II etapie konkursu. Zwiększy to ich szanse na wygraną w kolejnym roku, lub na nagrody przygotowane przez organizatora.

 

Zgłoszenia – nauczyciel może zgłosić swojego ucznia lub uczniów jak również  uczniowie sami mogą  się zgłaszać do 04.01.2015. Aby zgłosić uczestników do konkursu, prosimy o przejście na stronę główną I Społecznego Liceum Bednarska www.bdnr.pl a następnie z menu wybrać zakładkę konkurs „Bednarska Matters”. Tam należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Pytania można kierować do pana Piotra Kaczmarka pod adresem it@bdnr.pl

Bednarski Informator