DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ - ZAPROSZENIE DO PROGRAMU NIEMIECKI XL

Nauka niemieckiego: 10 godzin tygodniowo przez trzy lata (jedyna taka oferta godzinowa w Polsce), zajęcia w małej, kameralnej grupie z zastosowaniem innowacyjnej metody dydaktycznej o potwierdzonej skuteczności. Efekt końcowy: biegła znajomość języka poświadczona najbardziej prestiżowym na świecie certyfikatem DSD – Deutsches Sprachdiplom II, dużo większe szanse zatrudnienia oraz możliwość studiowania na wszystkich niemieckich uczelniach wyższych. Liceum „Bednarska” przygotowała dla swoich uczniów program intensywnej nauki języka niemieckiego.

Z wielką radością i dumą pragniemy poinformować, że nasze Liceum od dnia 1 września 2014 r. jest członkiem ogólnoświatowego projektu edukacyjnego w zakresie nauczania języka niemieckiego o nazwie Deutsches Sprachdiplom II (DSD). Projekt ten realizowany jest pod patronatem niemieckiego Ministerstwa Oświaty i Kultury.

Niemiecki XL

Uczniowie I klasy LO „Bednarska” zupełnie bezpłatnie mogą wybrać pakiet „Niemiecki XL”, w ramach którego otrzymają aż 10 godzin zajęć niemieckiego tygodniowo zdoskonałymi nauczycielami, w tym 2 godziny konwersacji prowadzone przez doświadczonego niemieckiego lektora! Dzięki tak dużej liczbie godzin zajęć nauka niemieckiego NIE JEST FIKCJĄ, tak jak to się dzieje w innych szkołach, gdzie mimo realizacji programu i pomyślnie zdanego egzaminu maturalnego absolwenci dysponują niskimi kompetencjami językowymi.

Polska matura + niemiecki dyplom DSD

Trzyletni etap nauki w grupie DSD bazuje nie tylko na najnowszej podstawie programowej MEN i kończy się egzaminem maturalnym z języka niemieckiego, lecz stanowi jednocześnie przygotowanie do egzaminu DSD II (poziom C1 wg Rady Europy). Egzamin ten jest przeprowadzany podczas trzeciego roku nauki na terenie naszej Szkoły i jestbezpłatny.

Co zyskuje uczeń, zdając egzamin DSD?

1. Zgodnie z zarządzeniem niemieckiej Konferencji Rektorów Uczelni Wyższych HRK (Hochschulrektorenkonferenz) z dnia 3 maja 2011 roku oraz niemieckiego Ministerstwa Oświaty z dnia 17 listopada 2011 roku egzamin ten otwiera drogę do studiów na wszystkich niemieckich uczelniach;

2. Egzamin DSD stanowi najbardziej prestiżowe potwierdzenie kompetencji językowej w zakresie dyskursu ogólnego oraz specjalistycznego, w tym zawodowego i naukowego w zakresie różnych specjalności;

3. Dyplom DSD stanowi ułatwienie dla studentów polskich uczelni w zakresie uzyskania stypendium w Niemczech;

4. Uzyskane kwalifikacje zwiększają szanse absolwentów na zatrudnienie zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku pracy.

Dodatkowe korzyści dla ucznia

1. Udział w zajęciach grupy DSD oraz egzamin certyfikatowy są całkowicie bezpłatne;

2. Uczeń w każdym kolejnym roku nauki otrzymuje bezpłatne pomoce do nauki języka;

3. Dla najlepszych uczniów przewidziane są stypendia przyznawane przez Centralę Wymiany Pedagogicznej PAD (Pädagogischer Austauschdienst);

4. Udział w specjalnie dla naszych uczniów przygotowanych tygodniowych warsztatach języka i kultury w stolicy Niemiec – Młody Berlin;

5. Uczniowie naszej Szkoły uczestniczą w wymianie ze szkołą niemiecką w ramach programu PASCH Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży;

6. Uczestnictwo w Targach Kultury Młodzieżowej „YOU” w Berlinie (tematy targów to m. in.: edukacja, kariera, przyszłość, muzyka sport, styl życia), Targach Oświatowych „didacta” w Hanowerze, Targach Technologii Komunikacyjnych CeBIT w Hanowerze, Targach Rozwoju Osobistego Zukunft Personal w Kolonii oraz innych imprezach tego typu.

Korzyści ciąg dalszy, czyli jak wyglądają zajęcia w grupie DSD


Przygoda z językiem i kulturą niemiecką

Wysoka skuteczność zajęć możliwa jest poprzez połączenie modelu uczenia się przez działanie z zastosowaniem najnowocześniejszych i urozmaiconych technik pracy oraz autorskiej metody nauczania języka obcego jako innego sposobu myślenia, zamiast mechanicznej, pamięciowej nauki słówek i gramatyki. Równolegle do nauki samego języka uczniowie uczestniczą w imprezach związanych z językiem i kulturą niemiecką poza szkołą, a także w zajęciach Wiedza o krajach niemieckojęzycznych, prowadzonych w szkole w języku niemieckim.

Mówienie po niemiecku – łatwo i przyjemnie

Seminaria konwersacyjne na bazie materiału filmowego (unikatowa, autorska metoda treningu biegłości w mówieniu, czyli przekuwania teoretycznej wiedzy o języku na praktyczne umiejętności komunikacyjne). Technika ta wyróżnia się wysokim stopniem atrakcyjności i skuteczności w nauce słówek, a także rozwijaniu umiejętności rozumienia ze słuchu i mówienia.
2 godziny z 10 w tygodniu prowadzone przez rodzimego użytkownika języka, doświadczonego niemieckiego nauczyciela.

Skuteczny przepis na gramatykę niemiecką

Minimum nauki na pamięć, maksimum rozumienia!Uczniowie nie uczą się na pamięć rodzajników, formy liczby mnogiej rzeczowników, końcówek przymiotnika czy form podstawowych czasowników nieregularnych, lecz poznają proste algorytmy rządzące językiem, przez co bez większego wysiłku i w sposób zupełnie naturalny nabierają poprawności językowej.

Lekcje mają charakter kolażowy, czyli stanowią spójną kombinację najróżniejszych materiałów i form pracy, co znacznie uatrakcyjnia zajęcia, utrzymuje poziom koncentracji oraz sprzyja zapamiętywaniu.

Niemiecki indywidualnie – dla tych, którzy chcą jeszcze więcej

Dla osób, dla których 10 godzin nauki w tygodniu to za mało. Ale też dla tych, którzy opuścili lekcję i chcą uzupełnić wiedzę.

Dla osób, które wolą niemiecki mniej intensywny

Udział w programie NIEMIECKI XL (DSD) nie jest obowiązkowy. Uczniowie mogą także uczyć się w dwóch innych grupach języka niemieckiego na różnym poziomie, prowadzonych w tradycyjnej formule w wymiarze 4 godzin tygodniowo. Nowi uczniowie LO „Bednarska” muszą zatem dokonać wyboru grupy językowej, w jakiej będą się uczyć przez 3 lata.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE NIEMIECKI XL (DSD) ORAZ ICH RODZICE PROSZENI SĄ O KONTAKT Z KOORDYNATOREM PROJEKTU:

Mariusz A. Kisielewski, kontakt@naukaniemieckiego.pl

tel. 603 88 14 19

 

Bednarski Informator