Polacy i Żydzi – wczoraj i dziś

W kwietniu i czerwcu 2011 odbyły się dwa pierwsze spotkania w ramach projektu “Polacy i Żydzi – wczoraj i dziś”.
 
Pierwsze (kwietniowe) - w 1 SLO na Bednarskiej. Ponad 100-osobowa, zróżnicowana wiekowo (od licealistów po seniorów, wśród nich przede wszystkim Ofiary Holokaustu), miała możliwość spotkać się z grupą młodzieży z 1 SLO oraz z IB. Amerykanie przebywali w Polsce przede wszystkim po to, by wziąć udział w Marszu Żywych (March of the Living, www.motl.org) , a także by odwiedzić miejsca pamięci, związane z polską kulturą żydowską oraz z eksterminacją europejskich Żydów.
 
Drugie (czerwcowe) – w Gimnazjum na Raszyńskiej. Grupa polskiej młodzieży spotkała się z amerykańskimi rówieśnikami z gimnazjum w Whitwell (Tennessee), gdzie w 1998r. Linda M. Hooper (ówczesna dyrektorka) wymyśliła i zrealizowała projekt upamiętniający 6 milionów ofiar Holokaustu. W oparciu o jej projekt zrealizowano film “Paper Clips”, którego dystrybucją zajęło się Miramax Films. Młodzi Amerykanie, sami nie będąc Żydami, odbywali podróż po Polsce śladem miejsc upamiętniających Holokaust, we współpracy z March of The Living International.
Bednarski Informator