Dzień otwarty i lekcje pokazowe - NIEMIECKI XL

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą edukacyjną w zakresie nauczania języka niemieckiego w LO „Bednarska” pod nazwą „NIEMIECKI XL” -  szczegóły na stronie: http://www.bdnr.pl/

 

Kierujemy ją zarówno do uczniów – entuzjastów, chcących kontynuować rozwijanie kompetencji języka niemieckiego, jak również do tych, którzy z różnych powodów czują się do niego zniechęceni.

 

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY I LEKCJĘ POKAZOWĄ w LO „Bednarska” przy ul. Zawiszy 13 w Warszawie w dniu  07.03.2015r o godz. 10.00.

Udział w lekcji pokazowej wymaga zgłoszenia drogą mailową: kontakt@naukaniemieckiego.pl

 

Niemiecki XL – Program dla uczniów klasy pierwszej

1.       10 godzintygodniowo zajęć przez trzy lata (jedyna taka oferta godzinowa w Polsce);

2.       W tym 2 godz. konwersacji z doświadczonym niemieckim nauczycielem;

3.       Przygotowanie do matury oraz egzaminu DSD II pod patronatem niemieckiego Minsterstwa Oświaty;

4.       Efekt końcowy to biegła znajomość języka i najbardziej prestiżowy na świecie certyfikat DSD II;

5.       Zajęcia w małej, kameralnej grupie;

6.       Zastosowaniem innowacyjnej metody dydaktycznej o potwierdzonej skuteczności;

7.       Lekcje prowadzone przez doskonałych nauczycieli.

 

Co zyskuje uczeń, zdając egzamin Deutsches Sprachdiplom II (DSD)?

1.       Egzamin ten jest bezpłatny, odbywa się w szkole w trzecim roku nauki i otwiera drogę do studiów na wszystkich niemieckich uczelniach;

2.       Egzamin DSD stanowi najbardziej prestiżowe potwierdzenie kompetencji językowej w zakresie dyskursu ogólnego oraz specjalistycznego, w tym zawodowego i naukowego;

3.       Dyplom DSD stanowi ułatwienie dla studentów polskich uczelni w zakresie uzyskania stypendium w Niemczech;

4.       Uzyskane kwalifikacje zwiększają szanse absolwentów na zatrudnienie zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku pracy.

 

Przygoda z językiem i kulturą niemiecką

1.       Minimum nauki na pamięć, maksimum rozumienia! Wysoka skuteczność zajęć możliwa jest poprzez połączenie modelu uczenia się przez działanie z zastosowaniem najnowocześniejszych i urozmaiconych technik pracy oraz autorskiej metody nauczania języka obcego jako innego sposobu myślenia, zamiast mechanicznej, pamięciowej nauki słówek i gramatyki;

2.       Seminaria konwersacyjne na bazie materiału filmowego (unikatowa, autorska metoda treningu biegłości w mówieniu,  rozwijaniu umiejętności rozumienia ze słuchu i mówienia;

3.       Lekcje mają charakter kolażowy, czyli stanowią spójną kombinację najróżniejszych materiałów i form pracy, co znacznie uatrakcyjnia zajęcia, utrzymuje poziom koncentracji oraz sprzyja zapamiętywaniu.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE „NIEMIECKI XL” ORAZ ICH RODZICE PROSZENI SĄ O KONTAKT Z KOORDYNATOREM PROJEKTU: Mariusz A. Kisielewski, kontakt@naukaniemieckiego.pl     

tel. 603 88 14 19

Bednarski Informator